نرم افزار دوست یابی در اطراف با GPS

نرم افزار دوست یابی در اطراف با GPS ، برنامه های چت و شبکه های اجتماعی موبایل، پیدا کردن افراد نزدیک به شما

یافتن دوستان نزدیک خود از طریق GPS مثل بیتالک (BEETALK)

اینجا کلیک کنید تا وارد چت شوید …